#
#

Правила користування сайтом (Угода користувача)

Ці Правила регулюють правові відносини між веб-сайтами: https://efir.org.ua/, https://client.efir.org.ua/, https://app.efir.org.ua/ в особі їх Адміністрацій та Користувачами (Замовниками/Покупцями).

Ці Правила є договором публічної оферти та Угодою користувача, яка визначає умови використання Користувачами (Замовниками/Покупцями) веб-сайтів https://efir.org.ua/, https://client.efir.org.ua/, https://app.efir.org.ua/  та придбання Послуг. Сторонами Договору є Користувач (Замовник/Покупець) та Адміністрація.

1. Визначення термінів

1.1. «Адміністрація» – уповноважений володілець Веб-сайту в особі ТОВ «АВАДА МЕДІА», уповноважені особи та уповноважені працівники володільця, які діють від імені володільця.

1.2. «Веб-сайт/сайт» – онлайн-платформи на доменах https://efir.org.ua/ https://client.efir.org.ua/ https://app.efir.org.ua/.

1.3. «Месенджер» – застосунок «Viber»/«Telegram»/«Whatsapp»;

1.4. «Правила/Угода користувача» – ці Правила, включаючи додатки, що визначають інші положення використання Веб-сайту та його Сервісів.

1.5. «Користувач» – фізична, юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи, наділений правосуб’єктністю та який використовує Веб-сайт та його Сервіси.

1.6. «Послуга» – дії з виконання робіт або надання послуг, які розміщені на Веб-сайті та пропонуються до придбання.

1.7. «Сервіси» Веб-сайту – сукупність Послуг, що надаються Виконавцями, відповідно до цих Правил для Користувачів.

1.8.  «Пропозиція» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з ним договір про надання послуг/виконання робіт на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

1.9. «Акцепт» – повне і безумовне прийняття Користувачем (Замовником) умов Пропозиції.

1.10. «Замовлення» – оферта, яка полягає в оформленні наміру Користувача придбати Послугу.

1.11. «Замовник» – Користувач, який має намір придбати Послугу, уклавши Угоду з Виконавцем та який оформив Замовлення, використовуючи функціональні можливості Веб-сайту (в тому числі засобами зв’язку за реквізитами, розміщеними на Веб-сайті).

1.12. «Виконавець» – особа (особи), яка надає (які надають) Послуги, розміщені на Веб-сайті. 

1.13. «Угода» – будь-який договір, укладений між Користувачами (Замовниками) та Виконавцями щодо Послуг.

1.14. «Дані» – це сукупність конфіденційної інформації та Персональних даних Користувача, даних авторизації, які свідомо надаються Користувачем при реєстрації на Веб-сайті та/або при використанні Веб-сайту.

1.15. «Персональні дані» – це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути ідентифікована.

1.16. «Політика конфіденційності» — умови роботи Адміністрації з конфіденційною інформацією та персональними даними на Веб-сайті, в тому числі з файлами cookies. Діюча версія політики конфіденційності розміщена на Веб-сайті, за адресою:  https://efir.org.ua/privacy-policy/, а політики використання файлів cookies за адресою: https://efir.org.ua/cookies-policy/. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Правил.

1.17.  Інші терміни, що вживаються в цих Правилах визначені чинним законодавством України, або можуть бути визначені в додатках до цих Правил.

2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах визначених в цих Правилах, Адміністрація надає доступ за допомогою мережі Інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу Веб-сайту та Послуг, й забезпечує можливість оформлення Замовлень та укладення Угод між Користувачами та Виконавцями.

2.2. В рамках Веб-сайту можна здійснювати такі дії:

2.2.1. переглядати контент Веб-сайту;

2.2.2. здійснювати Замовлення;

2.2.3. виконувати інші дії, можливість здійснення яких передбачена функціоналом Веб-сайту.

3. Умови прийняття цих Правил

3.1. Ці Правила вважаються прийнятими фізичними, юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб без будь-яких застережень та винятків шляхом здійснення будь-якого добровільного, поінформованого і недвозначного, конкретного, вільно наданого виразу наміру, яким у формі однозначної дії (підтверджуючого акту), інших ствердних дій, зокрема, але не виключно, у вигляді оформлення Замовлення та/або звернувшись до Адміністрації за контактними даними, розміщеними на Веб-сайті та/або іншими способами, можливість яких передбачена Веб-сайтом.

3.2. Прийняття цих Правил в порядку, встановленому ними свідчить про те, що Користувач дає згоду на отримання системних та інших інформаційних повідомлень Веб-сайту за допомогою розміщення інформації на Веб-сайті, електронних розсилок, за допомогою телефонних дзвінків та іншими доступними способами, а також про те, що він ознайомлений з умовами цих Правил та додатків до них, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.

4. Порядок Замовлення Послуг

4.1. Для того, щоб замовити Послугу, Користувач повинен зв’язатись з Адміністрацією за контактними даними, зазначеними на Веб-сайті або у формі зворотного зв’язку, реєстраційній формі, функціонал яких передбачений на Веб-сайті.

4.2. В процесі оформлення Замовлення Користувач повинен надати необхідну для оформлення Замовлення та укладення Угоди інформацію.

4.3. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження його Даних.

4.4. Надана Користувачем інформація буде підтверджена Адміністрацією та може бути змінена Користувачем через запит до Адміністрації.

4.5. Замовлення набуває чинності на умовах, визначених Угодою.

4.6. Надання Послуги має розпочатися у строки, встановлені Угодою.

4.7. Всі договори (Угоди) про надання Послуг укладаються безпосередньо між Користувачами та Виконавцями. 

4.8. Розмір та умови оплати Послуг визначається Угодою.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Права та обов’язки Адміністрації:

5.1.1.  Адміністрація зобов’язується забезпечити можливість отримання Користувачем Послуг в порядку, визначеному цими Правилами.

5.1.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Веб-сайті інформацію, без попередження в односторонньому порядку призупиняти, блокувати, обмежувати припиняти або відмовляти в доступі Користувача до Веб-сайту в будь-який час, на будь-який строк та з будь-якої причини.

5.1.3. Адміністрація має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини послуг з використання та/або доступу до Веб-сайту.

5.1.4. Адміністрація має право змінювати умови даних Правил. Інформація про такі зміни публікується Адміністрацією на Веб-сайті та/або в інформаційній розсилці. Продовження користування Послугами після внесення змін в умови надання Послуг розглядається як згода Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо Користувач в порядку, передбаченому цими Правилами прийняв ці умови. Всі ризики, пов’язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.

5.1.5. Адміністрація має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Веб-сайту без узгодження з Користувачем.

5.1.6. Адміністрація зобов’язується не використовувати персональні дані Користувача, отримані нею в цілях, не передбачених цими Правилами та додатками до них і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов’язком Адміністрації в силу чинного законодавства. Правила обробки персональних даних визначені Політикою конфіденційності (гіперпосилання: https://efir.org.ua/privacy-policy/) та Політикою використання файлів кукіс (гіперпосилання: https://efir.org.ua/cookies-policy/).

5.1.7.  Адміністрація зобов’язується надавати Користувачу можливість отримувати консультації служби технічної підтримки Адміністрації по телефону та/або електронній пошті та/або в Месенджері. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з використанням Веб-сайту.

5.1.8. Адміністрація має інші права, визначені цими Правилами, додатками до них та чинним законодавством.

5.2.  Права та обов’язки Користувача:

5.2.1. Користувач має право використовувати Веб-сайт відповідно до його призначення, дотримуючись закону та гарного тону інформаційного суспільства, поважаючи права та інтереси інших осіб.

5.2.2. Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки Адміністрації, повідомляючи при цьому свої контактні дані та іншу необхідну для вирішення питання інформацію.

5.2.3. Користувач має інші права, визначені цими Правилами, додатками до них та чинним законодавством.

5.2.4.  Користувач зобов’язується:

 • виконувати умови цих Правил, додатків до них;
 • самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг та їх вартості;
 • не робити дій, які можуть перешкодити нормальному функціонуванню Веб-сайту, у тому числі не втручатися у зміст Веб-сайту або інформаційно-технічні елементи Веб-сайту;
 • не вживати незаконних дій, у тому числі не використовувати функціональні можливості Веб-сайту для передачі або публікації матеріалів, що порушують закон та особисті права, контент терористичного змісту, що містить або розповсюджує дитячу порнографію, що порушує права на інтелектуальну власність інших осіб, а також дискримінаційного або расистського характеру;
 • не вводити в оману Адміністрацію, наприклад, шляхом надання неправдивої інформації, необхідної для оформлення Замовлення, укладення Угоди або приховування відповідної інформації;
 • утримуватися від несумлінних дій, зловживання функціональністю Веб-сайту, використання Веб-сайту всупереч його цілям та Правилам;
 • не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Веб-сайту;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Веб-сайт без письмового дозволу Адміністрації;
 • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайті та є інтелектуальною власністю (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Адміністрації;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Веб-сайті, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Веб-сайт;
 • не використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Веб-сайті;
 • використовувати Веб-сайт тільки в законних цілях та при використанні дотримуватися чинного законодавства, а також не порушувати права та законні інтереси Адміністрації.

5.2.5. Користувач має виконувати зобов’язання, визначені цими Правилами, чинним законодавством, на кожному етапі використання Веб-сайту щодо кожної запропонованої функціональності.

6. Відповідальність сторін

6.1. Адміністрація не несе відповідальності:

6.1.1. за несправності в роботі Веб-сайту, спричинені перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення, за збої, що виникають у телекомунікаційних або енергетичних мережах, за збої, спричинені діями шкідливих програм або третіх осіб, за тимчасові збої у доступі до Веб-сайту через обставин, які залежать від Адміністрації;

6.1.2. за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Веб-сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Веб-сайту та Послуг; 

6.1.3. за зміст, достовірність та законність інформації, наданої Користувачем;

6.1.4. перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, шкоду, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Веб-сайту та отриманням Послуг, або неможливості використання Веб-сайту, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб;

6.1.5. за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачем Веб-сайту;

6.1.6. за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Веб-сайту та/або будь-якої інформації про Користувачів, що зберігається на них, а також за будь-які помилки, віруси, які можуть бути передані на Веб-сайт або через Веб-сайт третіми особами;

6.1.7. за якість, безпеку, законність та відповідність Послуги її опису, виконання зобов’язань сторін Угоди (в тому числі виконання зобов’язань в строк);

6.1.8.за відповідність законодавству здійснюваної Виконавцями діяльності по наданню Послуг Замовникам; 

6.1.9. за виконання Користувачами (Замовниками) своїх зобов’язань по оплаті виконаних/наданих їм Виконавцями Послуг;

6.1.10. за можливість Користувача придбати Послугу;

6.1.11. за виконання гарантійних зобов’язань перед Замовниками щодо наданих Виконавцями Послуг;

6.1.12. за обмеження доступу Користувача до Веб-сайту, за припинення доступу до Веб-сайту, в тому числі, але не виключно, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після прийняття Користувачем цих Правил та на настання яких сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до чинного законодавства, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв’язку.

6.2. Адміністрація також не відповідає:

6.2.1. за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Веб-сайту;

6.2.2. за відповідність Веб-сайту цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Веб-сайту, припинення доступу Користувача до Веб-сайту, з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Веб-сайту, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов’язані з цим збитки.

6.3. Адміністрація не бере участі в Угодах між Користувачами та Виконавцями, а тому не несе жодної відповідальності щодо цих Угод. 

6.4. Адміністрація не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Замовників або Виконавців в результаті надання Послуг Замовникам. Адміністрація ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовниками, Виконавцями або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Адміністрації обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Адміністрації в розмірі, що не перевищує вартість наданих послуг окремо взятому Користувачеві.

6.5. Адміністрація не контролює якість і строки Послуг, що виконуються/надаються Виконавцями. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі Послуги, що пропонуються через Веб-сайт надаються Виконавцями під свою самостійну відповідальність і надання даних Послуг ніяк не пов’язане з діяльністю Адміністрації. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання Послуг, пропонованих на Веб-сайті. Виконавець бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Замовниками виконаних Послуг. 

6.6. Користувач погоджується вирішувати всі суперечки з Виконавцем самостійно та пред’являти претензії безпосередньо, без залучення до таких спорів Адміністрації.

6.7. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії.

6.8. Користувач несе відповідальність за порушення цих Правил, чинного законодавства в порядку, передбаченому цими Правилами, чинним законодавством. Зокрема, у випадку, якщо порушення Користувачем цих правил, чинного законодавства завдасть Адміністрації збитків, Користувач зобов’язаний відшкодувати завдані збитки в повному обсязі.

7. Порядок подання скарг

7.1. Якщо в роботі Веб-сайту спостерігаються будь-які збої, у тому числі в окремих технічних службах, Користувач спочатку повинен зв’язатися з Адміністрацією/Службою підтримки користувачів засобами зв’язку, зазначеними на Веб-сайті.

7.2. Адміністрація докладає всіх зусиль для надання доступу до Веб-сайту найвищої якості. Незалежно від вищевикладеного, Користувач має право безплатно подати скаргу Адміністрації у разі ненадання або неналежного надання Адміністрацією доступу до Веб-сайту, передбаченому цими Правилами.

7.3. Скаргу можна подати протягом трьох місяців з дня порушення прав Користувача. 

7.4. Скарга повинна містити як мінімум: ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, обставини, що підкріплюють скаргу, а також запит (вимогу) Користувача, пов’язаного зі скаргою.

7.5. Якщо дані або інформація, надані в скарзі, не дозволяють її розпізнати, Адміністрація попросить Користувача прояснити будь-які незрозумілі моменти або надати додаткову інформацію, вказавши сумніви або вимоги, якщо Адміністрації необхідно визнати скаргу.

7.6. Адміністрація має право на свій розсуд припинити розгляд скарги та/або обмежити кількість відповідей Користувачам, які порушують умови Правил. Оператор, який надає підтримку Користувачеві за телефоном, та/або відповідає на телефонний дзвінок Користувача, та/або в Месенджері, має право припинити дзвінок у разі загроз Користувача у бік Оператора, Адміністрації, нецензурної лексики, перекладу розмови на особисті теми, безпредметності розмови.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Користувач і Адміністрація погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цих Правил або в зв’язку з ними будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Адміністрацією доступу до Веб-сайту приймаються до розгляду тільки за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами. 

8.2. Досудове врегулювання відбувається відповідно до законодавства України.

8.3. У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем/Виконавцем, претензій до Адміністрації, пов’язаних з використанням Користувачем Веб-сайту, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Веб-сайт від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Веб-сайту в таких спорах, а також відшкодувати збитки Веб-сайту (включаючи судові витрати), завдані йому у зв’язку з претензіями і позовами, пов’язаними з розміщенням матеріалів та/або діяльністю Користувача на Веб-сайті.

8.4. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цих Правил, додатків до них, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

8.5. У разі виникнення суперечок між Замовником та Виконавцем, пов’язаних з Послугами або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між сторонами Угоди, без залучення Адміністрації.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Контент, опублікований на Веб-сайті, незалежно від його форми, тобто текстові, графічні та відеоматеріали, сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів інтелектуальної власності в тому числі об’єктів авторського права, і інших об’єктів, що використовуються та розміщуються на Веб-сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, які входить до складу Веб-сайту, крім дозволеного в цих Правилах, без дозволу Адміністрації чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.

10. Конфіденційність

10.1. За розголошення (поширення) конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяний збиток, що виник внаслідок такого розголошення. 

10.2. Користувач зобов’язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних. 

10.3. У випадку, якщо при використанні Веб-сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Адміністрації та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

11. Заключні положення

11.1. Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цих Правил за дотримання таких принципів:

11.1.1. зміни, що вносяться до Правил, можуть стосуватися організаційних, юридичних або технічних питань, а також тарифів та умов надання Послуг, доступу та/або використання Веб-сайту;

11.1.2. Користувача проінформують про кожну зміну шляхом розміщення інформації на відповідній сторінці Веб-сайту. Користувач приймає внесені зміни та поправки в порядку, встановленому цими Правилами.

11.1.3. поправки набирають чинності протягом періоду, зазначеного Адміністрацією, але не менше ніж через 10 днів з моменту зміни Правил, якщо інше не передбачено положеннями чинного законодавства;

11.1.4. зміни не можуть обмежувати або позбавляти Користувача прав, пов’язаних із придбаними Послугами. Послуги, придбані до набрання чинності змінами у Правилах, надаватимуться на чинних принципах.

11.2. Положення Правил у поточній редакції застосовуються до Послуг, що діють до дати набрання чинності новими Правилами.

11.3. Користувач, який не приймає ці Правила, поправки/зміни до Правил, має право не використовувати Веб-сайт.

11.4. Ці Правила і відносини між Адміністрацією та Користувачем регулюються законодавством України, якщо інше не передбачено обов’язковими положеннями законодавства та нормами, що застосовуються до угод між Користувачем та Адміністрацією. 

11.5. Недійсність окремої частини Правил не має наслідком недійсність інших частин Правил в цілому, якщо можна припустити, що ці Правила були би укладені сторонами і без включення до них недійсної частини. У випадку зміни, відміни сторонами або визнання недійсними окремих положень цих Правил, інші положення залишаються чинними та обов’язковими для сторін.

11.6. У випадку не врегулювання цими Правилами певних положень, прав та обов’язків, вони регулюються та встановлюються чинним законодавством.

11.7. У разі відсутності однозначного трактування термінів у цих Правилах, Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються на Веб-сайті відповідно до чинного законодавства.

11.8. Додатки до цих Правил є їхньою невід’ємною частиною.

12. Зв’язок з Адміністрацією

12.1. Користувач може зв’язатись з Адміністрацією наступними способами:

 • використовуючи контактну форму (чат) на Веб-сайті (за наявності);
 • електронною поштою, за адресою: [email protected].

Додатки:

Зробити замовлення
Відправити