#
#

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності (далі – Політика) застосовується в процесі використання наших веб-сайтів: https://efir.org.ua/, https://client.efir.org.ua/, https://app.efir.org.ua/ (надалі – разом «Веб-сайти», кожен окремо «Веб-сайт») та визначає які дані збираються під час вашого відвідування наших Веб-сайтів та під час прийняття вами пропозицій, розміщених на наших Веб-сайтах, а також визначає те, як обробляються та використовуються ваші персональні дані. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Адміністрація» – уповноважений володілець Веб-сайту в особі ТОВ «АВАДА МЕДІА», який діючи від імені Веб-сайту обробляє персональні дані, а також визначає мету/цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), виконані за допомогою персональних даних.

1.2. «Веб-сайт/Веб-сайти/Сайт/Сайти» – онлайн-платформи на доменах: https://efir.org.ua/, https://client.efir.org.ua/, https://app.efir.org.ua/ .

1.3. «Користувач Веб-сайту» (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Веб-сайту, за допомогою мережі Інтернет або інших мереж та взаємодіє з або використовує Веб-сайт.

1.4. «Сервіси/Сервіс» – товари/послуги, які розміщені на Веб-сайті та які можуть придбаватись Користувачами.

1.5. «Замовлення» – оферта, яка полягає в оформленні наміру Користувача (Замовника) придбати Сервіс.

1.1. «Персональні дані» – це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути ідентифікована.

1.6. «Дані» – це сукупність конфіденційної інформації та Персональних даних Користувача, даних авторизації, які свідомо надаються Користувачем при використанні Веб-сайту та, зокрема, при реєстрації на Веб-сайті.

1.7. «Суб’єкт персональних даних» – це ідентифікована фізична особа або фізична особа, яка піддається ідентифікації, відносно якої обробляються персональні дані.

1.8. «Фізична особа, яка піддається ідентифікації» – це особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати.

1.9. «Згода користувача» – повне, беззастережне та добровільне, поінформоване і недвозначне, конкретне та вільне прийняття, в порядку передбаченому цією Політикою конфіденційності, умов цієї Політики конфіденційності та додатків до неї.

1.10. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або набір дій (операцій) з персональними даними, виконані за допомогою інструментів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, реєстрацію, запис, архівування, систематизацію, організацію, структурування, упорядкування, комбінування, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, використання, передачу/розкриття (розповсюдження, надання, доступ, надання іншим чином), деперсоналізація, блокування, зберігання, адаптацію, зміну, обмеження, видалення, знищення персональних даних.

1.11. «Оператор» – фізична або юридична особа, державний орган, який обробляє персональні дані від імені Адміністрації.

1.12. «Партнери» – будь-які суб’єкти господарювання, пов’язані з Адміністрацією договірними відносинами, яким надається право обмеженого доступу (зокрема, але невиключно ліцензіати) до Веб-сайту з метою надання послуг, товарів, поширення та/або надання інформації про їх послуги та/або товари (включно з інформаційними матеріалами та повідомленнями, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх інтересах), а також отримання заявок від Користувачів. 

1.13. «Третя особа» – означає фізичну або юридичну особу, орган публічної влади, агентство або орган, відмінний від суб’єкта даних, власника, контролера, оператора та/або осіб, які під безпосереднім керівництвом власника, контролера або оператора уповноважені на обробку персональних даних.

1.14. «Особа-реферал гіперпосилання» (Реферал/Особа-реферал) – Третя особа, за Гіперпосиланням якого Користувач перейшов та в межах якого зареєструвався на Веб-сайті.

1.15. «Гіперпосилання» – гіперпосилання Особи-реферала, створене за допомогою Сервісів, за яким Користувач перейшов та в межах якого зареєструвався на Веб-сайті

1.16. «Одержувач» – означає фізичну чи юридичну особу, орган публічної влади, агентство або інший орган, якому розĸривають персональні та незалежно від того, чи є вони третьою особою чи ні. Обробка таких даних такими органами публічної влади повинна відповідати застосовним нормам про захист даних відповідно до цілей обробки.

1.17. «Конфіденційність персональних даних» – це вимога із запобігання та недопущення розповсюдженню персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або наявності юридичного чи договірного положення (вимоги).

1.18. «Кукіс (COOKIES)» – це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп’ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому його пристрої.

1.19. «Пікселі (pixels)» – невеликі цифрові зображення, які є частиною коду на веб-сторінках, які дозволяють іншому серверу вимірювати переглядання веб-сторінки, і часто використовуються в поєднанні з кукіс (cookies).

1.20. «IP-адреса» – це унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за допомогою протоколу IP.

1.21. Інші терміни, що вживаються в Політиці конфіденційності, визначені чинним законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

2.1. Обробка персональних даних необхідна для виконання мети та цілей, передбачених цією Політикою конфіденційності, для виконання договору, в якому суб’єкт персональних даних є стороною або має намір стати стороною, для виконання правового обов’язку Адміністрації, захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних, для цілей законних інтересів Адміністрації або третьої особи, окрім випадків, передбачених  чинним законодавством. 

2.2. Персональні дані Користувачів обробляються Адміністрацією, зареєстрованою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: 65023, Українa, м. Одеса, вул. Дворянська, буд. 7.

2.3. Адміністрація збирає інформацію (персональні дані) в порядку та в спосіб, визначений цією Політикою конфіденційності, чинним законодавством, безпосередньо та/або опосередковано.

2.4. Безпосереднім збором персональних даних є, наприклад, отримання даних, які Користувач надсилає/надає через Веб-сайт та/або в процесі спілкування з Адміністрацією за допомогою веб-запиту (чату), електронної пошти, телефону, листа, соціальних мереж, месенджерів тощо.

2.5. Опосередкованим збором персональних даних є, наприклад, отримання даних Користувача від третіх осіб, включаючи, наприклад, ділових партнерів, субпідрядників у технічних, платіжних та інших послугах або із зовнішніх загальнодоступних джерел.

2.6. Обробка персональних даних та, зокрема, прийняття рішень за результатами обробки, можуть здійснюватись в автоматизованій та/або неавтоматизованій формах.

2.7. Розпорядником, контролером та власником бази персональних даних, наданих Користувачем є Адміністрація.

2.8. Персональні дані Користувачів обробляються на захищених серверах. 

2.9. Всі бази персональних даних, які належать Адміністрації, знаходяться в дата-центрах або за адресою Адміністрації.

2.10. Адміністрація веде облік персональних даних, які обробляються нею та належать до її сфери відповідальності.

2.11. Адміністрація може делегувати здійснення обробки персональних даних Операторам. При делегуванні повноважень з обробки персональних даних Операторам Адміністрація здійснює всі необхідні дії, передбачені законодавством.

2.10. Адміністрація обробляє персональні дані Користувачів лише у випадку наявності «Згоди» Суб’єкта персональних даних-Користувача. 

2.11. Ця Політика та додатки до неї вважаються прийнятими Суб’єктами персональних даних без будь-яких застережень та винятків здійснивши будь-який добровільний, поінформований і недвозначний, конкретний, вільно наданий вираз наміру, яким фізична особа у формі однозначної дії (підтверджуючого акту), інших ствердних дій, зокрема, але не виключно, у вигляді оформлення заяви та/або Замовлення, звернувшись до Адміністрації/Оператора за контактними даними, розміщеними на Веб-сайті та/або при реєстрації/входу/використання Веб-сайту, іншими способами, можливість яких передбачена Веб-сайтом та/або іншими способами, визначеними цією Політикою: погоджується з умовами даної Політики конфіденційності, надає (підтверджує) свою згоду Адміністрації: на обробку своїх персональних даних, зазначених в Політиці; на прийняття автоматичних індивідуальних рішень (прийнятих на підставі автоматизованої обробки персональних даних); на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних закордон, в будь-яку третю країну, в тому числі з метою отримання Користувачем послуг/товарів від цих третіх осіб; на виконання інших дій, передбачених цією Політикою, чинним законодавством, необхідних для виконання конкретних цілей обробки персональних даних за цією Політикою.

2.12. Прийняття цієї Політики в порядку, встановленому нею свідчить про те, що Користувач дає згоду на отримання системних та інших інформаційних повідомлень від Адміністрації за допомогою розміщення інформації на Веб-сайті, електронних розсилок, за допомогою телефонних дзвінків та іншими доступними способами, а також про те, що він ознайомлений з умовами цієї Політики та додатків до неї, розуміє, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.

2.13. Користувач гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання умов цієї Політики, як договору про обробку персональних даних.

Адміністрації не зобов'язана перевіряти відповідність Користувача вимогам Політики та не несе відповідальності у разі невідповідності Користувача цим вимогам.

2.14. Згода Користувача є добровільною та безпосередньою. 

2.15. Надаючи згоду на обробку персональних даних між суб’єктом персональних даних (Користувачем) та Адміністрацією укладається договір щодо обробки персональних даних, умови якого викладені в цій Політиці. 

2.16. Для забезпечення належної та правомірної обробки персональних даних суб’єкта персональних даних, Адміністрація залишає за собою право на додаткову перевірку достовірності та правдивості персональних даних, що надаються Користувачем, та, зокрема, ідентифікацію суб’єкта персональних даних методом, обраним Адміністрацією, зокрема, шляхом запиту у Користувача інформації та документів на підтвердження його особи та наданої ним інформації, інших персональних даних Користувача та інших необхідних даних. 

2.17. Ідентифікація суб’єкта персональних даних включає цифрову ідентифікацію суб’єкта персональних даних, наприклад за допомогою механізму аутентифікації, такого як однакові облікові дані, які використовує суб’єкт даних для того, щоб зв’язатись із Адміністрацією або отримати Сервіси. 

2.18. У разі невдалої спроби підтвердження персональних даних або особи-Користувача, Адміністрація може призупинити, обмежити або заблокувати доступ Користувача до Веб-сайту/Сервісів.

2.19. При наданні Користувачем-суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних в межах Веб-сайту/Сервісів Адміністрації, іншим особам, в тому числі які знаходяться закордоном, відповідно до цієї Політики, він вважається повідомленим про таку передачу персональних даних щодо нього.

2.20. Достатнім повідомленням Користувача про внесення його персональних даних до бази даних Користувачів та здійснення Обробки персональних даних, буде надання згоди Користувача на прийняття цієї Політики.

2.21. Користувачі повинні знати, що при переході на деякі посилання, розміщені в Веб-сайті, вони можуть бути перенаправлені до сайтів (з додатками і т.д.) інших компаній за межі хостингового простору Веб-сайту, де інформація про Користувачів збирається поза прямим контролем Адміністрації. В такому випадку правила політики конфіденційності сайтів та/або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від Користувачів цими третіми особами.

3. ЦІЛІ ТА МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональні дані Користувачів, оскільки надані Адміністрації, будуть використовуватися для цілей, визначених у цій Політиці. Зокрема Адміністрація може обробляти персональні дані для наступних цілей:

3.1.1. демонстрації рекламних, спонсорських та інші інформаційних матеріалів;

3.1.2. надання/продажу Сервісів та їх покращення;

3.1.3. проведення опитувань від імені Адміністрації/Партнерів, чи третіх осіб та здійснення оцінки ефективності реклами чи інших інформаційних матеріалів з метою зведення статистики, покращення Сервісів та/або Веб-сайту;

3.1.4. забезпечення обслуговування клієнтів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій Веб-сайту та Сервісів;

3.1.5. надання інформації, що пропонується на Веб-сайті;

3.1.6. надання додаткової інформації про Сервіси;

3.1.7. на основі інформації, що зберігається на Веб-сайті, для здійснення індивідуальних пропозицій, які можуть відображатися на інших платформах або на інших веб-сайтах, а також на сторінках соціальних мереж. Це можуть бути пропозиції, які Користувач може знайти безпосередньо на платформах, або сторонні продукти та пропозиції, які можуть його зацікавити;

3.1.8. адаптації пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

3.1.9. контролю загальної та індивідуальної активності Користувачів, такої як пошук за ключовими словами, здійснення замовлень, укладання угод, вибору Сервісів, а також для управління трафіком на Веб-сайті;

3.1.10. зв’язку з Користувачами, в тому числі з питань Сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку;

3.1.11. проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення Веб-сайтів;

3.1.12. забезпечення дотримання угоди з Користувачами Веб-сайтів, враховуючи боротьбу з шахрайством і образами;

3.1.13. оцінки деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження;

3.1.14. ведення обліку;

3.1.15. сприяння загальним організаційним цілям;

3.1.16. звітування про вплив та ефективність наданих Сервісів;

3.1.17. запуску / адміністрування Веб-сайту;

3.1.18. опрацювання заявки / замовлення Користувача та/або ролі Користувача;

3.1.19. для навчання та / або контролю якості;

3.1.20. задоволення юридичних зобов’язань, які є для Адміністрації обов’язковими, відповідно до чинного законодавства, передбаченого Політикою. Наприклад, стосовно регуляторних, урядових та / або правоохоронних органів, з якими Адміністрація може працювати (наприклад, вимоги щодо сплати податку);

3.1.21. для ідентифікації клієнта як Користувача Веб-сайту, задля зв’язку з Користувачем в тому числі для надання Сервісів, обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм захисту Користувачів, відправки розсилок поштою, електронною поштою, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та інших новин;

3.1.22. виконання договірних зобов’язань, укладених з Користувачами;

3.1.23. забезпечення надання Користувачам послуг/товарів третіми особами;

3.1.24. виконання законних інтересів Адміністрації, якими є, зокрема:

 • надання можливості Користувачам мати доступ до Веб-сайту та іншим чином взаємодіяти з ним;
 • отримання Користувачами Сервісів та/або послуг/товарів третіх осіб;
 • виявлення інцидентів безпеки, захист від зловмисних, які вводять в оману, шахрайських чи незаконних дій та притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за таку діяльність;
 • вимірювання інтересу та залучення у Сервісах;
 • короткочасне тимчасове використання, наприклад, контекстне налаштування реклами;
 • поліпшення, модернізація чи розширення Сервісів, Веб-сайту;
 • розробка нових продуктів, товарів та послуг (в т.ч. Сервісів);
 • забезпечення внутрішнього контролю якості та безпеки;
 • аутентифікація та перевірка особистості Користувачів;
 • налагодження для виявлення та усунення помилок у Сервісах та роботі Веб-сайту;
 • аудит, пов’язаний із взаємодією, транзакціями та іншою діяльністю із забезпечення відповідності;
 • забезпечення дотримання угод та політик Веб-сайту;
 • задоволення потреб в інформаційній безпеці та захист Користувачів;
 • вирішення юридичних питань;
 • інші дії, направлені на виконання мети та цілей обробки персональних даних.

3.2. Виконання інших цілей, згоду на які Користувач надав.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ

4.1. Замовлення, угоди: В рамках діяльності Веб-сайту Адміністрація може обробляти інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення угоди між Користувачем і продавцем/виконавцем Сервісів, зокрема інформацію про: географічне розташування, ім’я, по батькові та прізвище, дату народження та стать, інформацію щодо кредитної картки та іншої фінансової облікової інформації, дані щодо транзакцій, включаючи запропоновані, переглянуті або придбані Сервіси на Веб-сайті, номер телефону і супутню інформацію, в тому числі фотографії, освіту, професію та стаж роботи, час для надання послуг, виконання робіт та отримання товарів, про рівень володіння мовами, IP-адресу, аудіозапис/відеозапис, якщо Користувач зв’яжеться з продавцем/виконавцем Сервісів, яким є Адміністрація, шляхом відео/аудіо-дзвінка, користувацький контент (наприклад, повідомлення, відгуки тощо), навички, пройдені тестування, результати тестів, іншу інформацію, зазначену Користувачем на Веб-сайті.

4.2. Обслуговування клієнтів-Користувачів: При зверненні Користувачів до Адміністрації, остання, при необхідності, може в процесі роботи Веб-сайту збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв’язку, зокрема, аудіозапис/відеозапис, якщо Користувач зв’яжеться з Адміністрацією засобами аудіо/відео-дзвінка, інформацію про Сервіси, якими користується Користувач або які, на погляд Адміністрації, можуть зацікавити Користувача. Адміністрація може також зв’язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію, надану для цієї мети. Адміністрація може також збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-який зворотний зв’язок, що надається ними, зокрема, у формі відгуків, залишених Користувачами. Дані листування можуть включати зміст зв’язку та метадані, пов’язані з комунікацією. Веб-сайт буде генерувати метадані, пов’язані з повідомленнями, зробленими за допомогою контактних форм Веб-сайту. 

4.3. Веб-сайт та мобільні дані, дії Користувача на Веб-сайті, інформація із файлів Кукіс (Сookies): Адміністрація може автоматично отримувати і реєструвати, іншим чином обробляти на своїх серверах унікальні ідентифікатори пристрою та застосунку, історію переглядів або інші дані про використання Веб-сайту, інформацію з браузера Користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, геолокацію Користувача, програмне забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, URL-адресу або рекламне оголошення, яке перенаправило особу на Веб-сайт, умови пошуку, які Користувач ввів в пошукову систему та які привели його на Веб-сайт, частини Веб-сайту, які Користувач відвідав, на які гіперпосилання Користувач натискав, які сторінки або контент Користувач переглядав та наскільки довго, дані, які містяться в базах даних браузера, включаючи SQL бази даних, мобільні ідентифікатори (включаючи ідентифікатори мобільних пристроїв, такі як Google Advertisement ID, IFA or IFV), інформацію про використання додатків, та/або інформацію про інші використовувані пристрої, або інформацію системного рівня, інша подібна інформація та статистика стосовно взаємодії Користувача з Веб-сайтом, така як час відповіді контенту, помилки завантаження та тривалість відвідування конкретних сторінок Веб-сайту та інше, в межах мети обробки персональних даних згідно цієї Політики. Це може відбуватися на Веб-сайті, або на сервісах третіх осіб. Додаткова інформація про збір та обробку файлів Кукіс, а також про те, як Користувачі можуть контролювати та/або блокувати такий збір інформації знаходиться в Політиці використання файлів cookies.

4.4. Інформація, отримана в результаті опитувань: Адміністрація може обробляти інформацію, що отримана в результаті опитувань, що можуть проводитись Адміністрацією, або залученими Адміністрацією підрядниками, – третіми особами, а саме інформацію щодо: статі, віку, сімейного стану, особистих вподобань та ін.

4.5. Інформація, що додається: Адміністрація може також додати інформацію, отриману на законних підставах від ділових партнерів або третіх осіб, в тому числі до існуючих даних про Користувачів.

4.6. Інформація, необхідна для надання послуг/товарів Користувачам третіми особами: В рамках діяльності Веб-сайту Адміністрація може обробляти інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення угоди між Користувачем і продавцем/виконавцем послуг/товарів, іншими третіми особами, послуги/товари яких Користувач отримує та/або має намір отримати, зокрема інформацію про: ім’я, прізвище, номер телефону, адресу електронної пошти, дату народження (день та місяць), стать, способи ідентифікації особи-Користувача, IP-адресу.

4.7. Неідентифікуюча інформація: Адміністрація може обробляти іншу інформацію, яка не ідентифікує Користувача безпосередньо, наприклад поштові індекси, демографічні дані та інші дані, в залежності від мети та цілей обробки персональних даних.

4.8. Адміністрація також збирає/обробляє будь-які інші персональні дані, якими Користувач бажає поділитися з Адміністрацією.

4.9. Користувач, який у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» діє як власник персональних даних або одержувач, або розпорядник щодо персональних даних суб’єктів персональних даних, зобов’язується дотримуватись приписів зазначеного Закону з обробки персональних даних (зокрема з допомогою інформаційних (автоматизованих) систем).

4.10. Користувач, приймаючи цю Політику, гарантує, що він отримав та має всі законні підстави (необхідні дозволи та згоди) збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, адаптувати, змінювати, оновлювати, використовувати та розповсюджувати (публікувати, передавати), знеособлювати, знищувати, іншим чином обробляти персональні дані та інші відомості, що становлять зміст персональних даних стосовно третіх осіб з використанням Сервісів/Веб-сайту, а також гарантує повну та беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цієї Політики конфіденційності.

4.11. Користувач зобов’язується в разі зміни наданих ним персональних даних надавати Адміністрації у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію (персональні дані) та, за запитом Адміністрації, оригінали відповідних документів для оновлення наданих персональних даних.

4.12. Інформація, яку Адміністрація не збирає і не обробляє: Адміністрація не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні (філософські) переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та подібну інформацію, генетичні дані, біометричні дані для цілей єдиної ідентифікації фізичної особи, дані стосовно стану здоров’я чи дані про статеве життя фізичної особи, чи її сексуальної орієнтації, особисті дані дітей (за наявності інформації про відповідний вік особи).

4.12.1. Положення п. 4.12. не застосовується, якщо суб’єкт персональних даних надав явну згоду на обробку таких персональних даних для однієї чи декількох визначених цілей, та/або в інших випадках, визначених законодавством.

4.13. Якщо Адміністрації стане відомо, що дитина, яка не досягла 18 років (для суб’єктів персональних даних, які знаходяться на території України), передала Адміністрації персональні дані, Адміністрація повинна здійснити усі необхідні зусилля для видалення такої інформації. Якщо ви є законним представником дитини або особою, яка володіє батьківськими правами відносно дитини та вважаєте, що Адміністрація обробляє персональні дані вашої дитини, зв’яжіться з нами за адресами/реквізитами, вказаними в цій Політиці.

4.14. Адміністрація, враховуючи доступні технічні та адміністративні можливості докладає розумних зусиль для перевірки у випадках, передбачених п. 4.13. Політики, що згоду Користувача надано чи її надання санкціоновано законним представником дитини або особою, яка володіє батьківськими правами відносно дитини (носієм батьківської відповідальності щодо дитини). 

5. КУКІС (COOKIES) ТА МОБІЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ

5.1. В процесі роботи Веб-сайту Адміністрація може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як кукіс (куки, кукі, cookie, cookies), пікселі (pixels) та локального сховища, інших схожих технологій.

5.2. Детальніше про обробку файлів кукіс Користувач може дізнатись ознайомившись із Політикою використання файлів cookies.

5.3. Політика використання файлів cookies є додатком до даної Політики та є її невід’ємною частиною.

6. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Адміністрація буде зберігати персональні дані Користувачів настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності, а також в цілях постійного попередження шахрайства, резервного копіювання та забезпечення безперервності бізнесу. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це потрібно для цих цілей. Адміністрація зберігає персональні дані Користувача протягом часу (строку), необхідного для надання доступу до Веб-сайту та супутніх послуг Веб-сайту, Сервісів, надання послуг/товарів Користувачу третіми особами, а також протягом існування законної зацікавленості Адміністрації в зберіганні цих даних. 

6.2. Зберігання персональних даних здійснюється в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних не довше, ніж це є необхідним для цілей їх обробки. У будь-якому випадку Адміністрація видаляє персональні дані, крім тих, які необхідно зберігати для виконання її правових зобов’язань (наприклад, обов’язкових періодів зберігання). 

6.3. Персональні дані Користувача можуть зберігатись протягом більш тривалих періодів, ніж зазначені в п. п. 6.1.-6.2. Політики, доки вони обробляються винятково для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей, разом із дотриманням умов вжиття відповідних технічних і організаційних заходів, передбачених для гарантування прав і свобод суб’єкта даних («обмеження зберігання»).

6.4. Щоб забезпечити, що персональні дані не зберігаються довше, ніж це необхідно, Адміністрація періодично переглядає персональні дані, які зберігаються. 

6.5. Незважаючи на інші положення цього розділу Політики, Адміністрація може зберігати персональні дані Користувачів, коли таке зберігання необхідне для дотримання юридичного зобов’язання Адміністрації, або з метою захисту життєвих інтересів Користувачів чи життєвих інтересів іншої фізичної особи.

6.6. Для визначення відповідного періоду зберігання Адміністрація враховує обсяг, характер і чутливість персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення персональних даних Користувачів, мету, заради яких Адміністрація обробляє персональні дані Користувачів, а також чи може Адміністрація досягти цих цілей за допомогою інших засобів, і відповідні юридичні вимоги.

6.7. Якщо Користувач не бажає отримувати більше контактів від Адміністрації, Адміністрація збереже основну інформацію про Користувача, щоб виконати запит Користувача і уникнути надсилання Користувачу небажаних матеріалів у майбутньому.

6.8. У разі виникнення питань щодо періоду (строку) зберігання даних Користувач може зв’язатися з Адміністрацією за контактними даними, розміщеними в цій Політиці.

7. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ЇЇ РОЗКРИТТЯ

7.1. Адміністрація не ділиться, не продає, не здає в оренду персональні дані Користувачів третім особам для маркетингових цілей. Однак, як правило, Адміністрація може розголошувати персональні дані вибраним третім особам для досягнення цілей, визначених у цій Політиці конфіденційності.

7.2. Адміністрація може передавати Дані, зібрані згідно з цією Політикою, Партнерам, між відповідними Веб-сайтами та програмами, які належать Адміністрації або якими вона керує, або які використовує, проте Дані, зібрані відповідно до Правил користування Веб-сайтом додатком та цієї Політики, завжди захищені відповідно до положень цієї Політики та законодавства України. Водночас Партнери/треті особи несуть самостійну відповідальність за дотримання законодавчих вимог обробки Даних.

7.3. Адміністрація може ділитися інформацією, яку вона збирає:

 • з афілійованими особами (компанії, що діють на основі спільної власності або під загальним контролем), розташованої в будь-якій третій країні. Ці компанії можуть тільки обробляти і використовувати отримані персональні дані в цілях, зазначених у розділі 3 цієї Політики. При цьому передані дані залишаються предметом цієї Політики;
 • з радниками із захисту даних, наскільки це обґрунтовано необхідно для отримання професійних порад, або встановлення, здійснення чи захисту юридичних вимог, незалежно від того, чи буде у судовому процесі, чи в адміністративній, або позасудовій процедурі;
 • постачальниками та субпідрядниками для виконання будь-якого контракту, наприклад, постачальників послуг ІТ-сервісів, таких як хости веб-сайтів, постачальники послуг хмарного зберігання та поштові клієнти;
 • страховикам;
 • адвокатам, які надають правничу (правову) допомогу Адміністрації;
 • фінансовим компаніям, які збирають або обробляють платежі від імені Адміністрації;
 • платформам соціальних медіа лише з прямого дозволу Користувача;
 • регулюючим органам, такі як податкові органи, правоохоронним та судовим органам, іншим компетентним органам, у випадках, визначених чинним законодавством;
 • рекламодавцям та рекламним мережам;
 • аналітикам та провайдерам пошукових систем.

7.4. Адміністрація може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Веб-сайту персональні дані, інакше ніж для надання послуг Адміністрації, а самі персональні дані є предметом цієї Політики конфіденційності.

7.5. Адміністрація залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:

 • боротьба з шахрайством та зловживаннями на Веб-сайті;
 • розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями угоди з Користувачами Веб-сайту;

7.6. Адміністрація може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства та за наявності підстав, передбачених чинним законодавством.

7.7. У разі якщо бізнес Адміністрації або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, та Адміністрація передає всі або практично всі свої активи новому власнику, то персональні дані Користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування Веб-сайту/Сервісів/послуг/товарів третіх осіб.

7.8. Адміністрація може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити Користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг Веб-сайту, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Адміністрації, можуть приносити велику соціальну користь.

7.9. Адміністрація може передавати інформацію, яку вона збирає, третім особам, які надають послуги Адміністрації, з метою проведення досліджень, або надання Сервісів Користувачам, при цьому дані, які передаються є предметом цієї Політики конфіденційності, а залучені треті особи не мають право використовувати отриману інформацію інакше як для надання послуг Адміністрації.

7.10. Адміністрація може передавати персональні дані Користувачів третім особам, які надають послуги/товари Користувачам або послуги/товари яких має намір отримати Користувач, при цьому дані, які передаються є предметом цієї Політики конфіденційності, а залучені треті особи не мають право використовувати отриману інформацію інакше як для надання послуг/товарів Користувачам та виконання угод, укладених між Користувачем та такою третьою особою. 

7.10.1. Правила та умови розкриття/передачі персональних даних Користувачів третім особам, визначеним в п. 7.10. цієї Політики: 

 • Користувач погоджується, що він здійснюючи перехід за Гіперпосиланням (реферальним гіперпосиланням особи-реферала) та реєструючись в межах такого гіперпосилання на Веб-сайті – визначає третю особу (якою є Особа-реферал гіперпосилання), якій Адміністрація має право передавати/розкривати персональні дані Користувача, визначені цією Політикою конфіденційності, і така третя особа має право обробляти передані/розкриті персональні дані Користувача;
 • розкриття/передача персональних даних Користувача таким третім особам відбувається після реєстрації Користувача на Веб-сайті за Гіперпосиланням, проте виключно в обсязі, необхідному для ідентифікації Користувача та надання йому послуг/товарів цими третіми особами;
 • визначення третіх осіб, які надають послуги/товари Користувачу або послуги/товари яких має намір отримати Користувач здійснюється за допомогою перевірки Адміністрацією Особи-реферала, за реферальним гіперпосиланням (Гіперпосиланням) якого Користувач перейшов та в межах якого зареєструвався на Веб-сайті. 

7.11. Персональні дані можуть бути передані закордон (за межі місця обробки персональних даних) у випадках:

 • співробітництва з іноземними суб’єктами відносин, що регулюється чинним законодавством та є обов’язковими для виконання;
 • надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу. Однозначною згодою на передачу персональних даних за кордон вважається прийняття цієї Політики конфіденційності в порядку, встановленому цією Політикою;
 • необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем персональних даних та третьою особою – суб’єктом  персональних даних на користь суб’єкта персональних даних;
 • необхідності захисту життєво важливих інтересів суб’єктів персональних даних;
 • необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та забезпечення правової вимоги;
 • в інших випадках передбачених законодавством.

7.12. Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, здійснюється лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних, у випадках, встановлених чинним законодавством.

7.13. Адміністрація залишає за собою право розголошувати персональні дані Користувача третім особам, в тому числі з метою захисту права, майна чи безпеки Адміністрації, її персоналу/працівників, Користувачів та інших осіб.

7.14. У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом Політики, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Адміністрації, крім випадків передбачених цією Політикою або чинним законодавством.

7.15. Користувач повинен знати та розуміти, що коли персональні дані добровільно розкриваються Користувачем на публічних територіях Веб-сайту, ця інформація разом з будь-якою інформацією, розкритою у повідомленні Користувача, може бути зібрана та використана третіми особами і може призвести до небажаних повідомлень від третіх осіб. Така діяльність поза контролем Адміністрації, і ця Політика не поширюється на таку інформацію. Будь-які матеріали в чатах або інших публічних зонах на Веб-сайті приймаються з розумінням того, що вони доступні всім третім особам. Якщо Користувач не хоче, щоб його повідомлення/коментарі/відгуки переглядалися сторонніми особами, Користувачу рекомендується не робити жодних заяв.

7.16. Адміністрація може збирати додаткову інформацію про Користувачів зі сторонніх інформаційних джерел, з метою виконання цілей, передбачених цією Політикою.

8. КОРИСТУВАЦЬКИЙ КОНТРОЛЬ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

8.1. Користувачі можуть отримувати доступ до персональних даних та іншої інформації, визначеної законодавством, обмежувати обробку персональних даних, виправляти, доповнювати, видаляти Дані, які вони надали. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень на Веб-сайті. Адміністрація може припинити обробку персональних даних Користувача в разі отримання письмового повідомлення Користувача про відкликання згоди на обробку персональних даних.

8.1.1. Щоб здійснити права, передбачені п. 8.1. цієї Політики Користувач повинен направити відповідний запит на ім’я Адміністрації за адресами/контактами, передбаченими цією Політикою.

8.1.2. У запиті про виправлення, оновлення, видалення інформації Користувач повинен обов’язково вказати, яку саме інформацію він просить виправити, оновити або видалити. 

8.1.3. Адміністрація вирішить відповідний запит Користувача у строки визначені законодавством.  

8.2. Кукіс (Cookies): Більшість основних комп’ютерних (десктопних) і мобільних веб-браузерів (наприклад, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) забезпечують елементи управління, які дозволяють Користувачеві обмежити або заблокувати встановлення Кукіс (Cookies) на системах Користувачів. Зверніть увагу, що відключення Кукіс (Cookies) щодо доменів першої категорії (відвідуваних сайтів) та інших доменів (сайтів, пов’язаних з відвідуваними) може привести в деяких випадках до обмеженої функціональності цих веб-сайтів.

8.3. Інші (не вичерпні) права Користувачів у зв’язку з обробкою їх персональних даних Адміністрацією:

 • мати доступ до своїх персональних даних та до іншої інформації, визначеної законодавством;
 • отримувати не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються або зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу власнику/контролеру персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником та/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, крім випадків передбачених законом;
 • обмежувати обробку персональних даних, у випадках, передбачених законодавством;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • відкликати згоду на отримання від Адміністрації повідомлень з приводу Сервісів, іншої інформації, крім інформації, надання якої необхідне для виконання запиту Користувача;
 • на захист персональних даних;
 • звертатися зі скаргами на обробку персональних даних до Адміністрації, органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • звертатись до Адміністрації в порядку, встановленому Політикою;
 • мати інші права, передбачені чинним законодавством, цією Політикою та додатками до неї.

8.7. Законодавство України, яке поширюється на контролера, володільця або оператора, може обмежувати за допомогою законодавчого інструменту обсяг обов’язків і прав, передбачених законодавством, якщо таке обмеження зберігає сутність фундаментальних прав і свобод і є необхідним та пропорційним заходом у демократичному суспільстві для забезпечення виконання вимог, передбачених законодавством.

9. БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Вся інформація, яку збирає Адміністрація в розумних межах захищена технічними, адміністративними та фізичними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому чи незаконному доступу або використання персональних даних, а також проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди персональним даним, відповідно до ризиків.

9.2. Обробка персональних даних здійснюється в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних.

9.3. Афілійовані з Адміністрацією особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг/товарів, треті особи, визначені цією Політикою зобов’язуються використовувати отриману від Адміністрації інформацію відповідно до вимог до безпеки і цієї Політики конфіденційності. 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

10.1. Ця Політика конфіденційності була востаннє оновлена 02.02.2024 року.

10.2. Адміністрація може час від часу оновлювати цю Політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Веб-сайті за вказаною в цьому розділі адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 

10.3. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на сторінці Веб-сайту за адресою:https://efir.org.ua/privacy-policy/ .

10.4. У разі оновлення Політики конфіденційності Користувач може з нею ознайомитись за посиланням https://efir.org.ua/privacy-policy/.

10.5. У разі якщо Адміністрацією були внесені будь-які зміни в Політику конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Веб-сайту та Сервісів. 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. За недотримання своїх обов’язків відповідно до Політики конфіденційності Користувач несе відповідальність, визначену чинним законодавством. 

11.2. Користувач зобов’язаний відшкодувати Адміністрації всі збитки та збитки, які могли б бути безпосередньо або опосередковано спричинені порушенням обов’язків Користувача.

11.3. Користувач несе самостійну відповідальність за поширення даних для доступу до Сервісу/Веб-сайту (ідентифікатори, паролі та ін.), за поширення персональних даних третіх осіб (в тому числі Адміністрації), за зміст контенту, у тому числі за відповідність контенту нормам чинного законодавства.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Зазначена Політика є обов’язковою для застосування Операторами, Партнерами, Адміністрацією, третіми особами, визначеними Політикою та іншими особами, які безпосередньо здійснюють Обробку персональних даних та/або мають доступ до Даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків та/або договірних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності отриманих від Адміністрації Даних.

12.2. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності повинні бути надіслані у вигляді зворотного зв’язку відповідно до розділу 13 цієї Політики конфіденційності.

12.3. В якості застосовного права/чинного законодавства щодо обробки та захисту персональних даних, Користувач погоджується на використання законодавства України. 

12.4. Що стосується будь-якого питання, яке прямо чи опосередковано стосується Політики конфіденційності, Користувач погоджується що судове врегулювання спору здійснюється в компетентних українських судах, в порядку та в спосіб, встановлений чинним законодавством України.

12.5. Недійсність окремої частини Політики конфіденційності не має наслідком недійсність інших частин Політики конфіденційності в цілому. У випадку зміни, відміни сторонами або визнання недійсними окремих положень Політики конфіденційності, інші положення залишаються чинними та обов’язковими для Сторін договору обробки персональних даних.

12.6. У випадку не врегулювання цією Політикою конфіденційності певних положень, прав та обов’язків, вони регулюються та встановлюються чинним законодавством України.

13. ЯК ЗВ’ЯЗАТИСЯ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ

13.1. Користувач може зв’язатись з Адміністрацією наступними способами:

 • поштою, за вказаною адресою: 65023, Українa, м. Одеса, вул. Дворянська, буд. 7;
 • використовуючи контактну форму (чат) на Веб-сайті;
 • електронною поштою, за адресою [email protected].
Зробити замовлення
Відправити